Sluiting applicatie voor aangiften (eLoket)

Beste eLoketklanten,

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing. Onder deze nieuwe privacywetgeving wordt de huidige aangifteplicht afgeschaft.

Dit wil zeggen dat vanaf 25 mei 2018 er geen nieuwe aangiften meer kunnen worden ingediend bij de Privacycommissie. Bestaande aangiften kunnen vanaf die datum ook niet meer worden gewijzigd, beëindigd noch geraadpleegd. Zowel de applicatie voor het indienen en het beheren van de aangiften als het Openbaar Register worden dan ook vanaf 25 mei definitief afgesloten.

De nieuwe privacywetgeving legt evenwel de verplichting op om een intern register van de verwerkingsactiviteiten aan te leggen en bij te houden. Meer informatie hierover vindt u hier terug, alsook in de daarbij horende FAQ. De inhoud van de aangiften kan een mogelijke basis vormen bij het opstellen van het Register (zie FAQ hierover). U heeft bij de publicatie van uw aangiften hiervan automatisch een kopie ontvangen. Ook kan u uw aangiften nog tot 24 mei e.k. raadplegen via het Openbaar Register.

Wat de bewakingscamera’s betreft, zal de gewijzigde camerawetgeving vanaf 25 mei 2018 niet meer voorzien in een aangifte bij de Privacycommissie, maar zullen de aangiften bij de politiediensten aangegeven moeten worden. Deze aangifte zal via een nieuw e-loket moeten worden ingediend. Diegenen die hun camerabewakingssysteem via het e-loket van de Privacycommissie hadden aangegeven, zullen aan deze nieuwe verplichting moeten voldoen tegen 25 mei 2020.

U zal in april en mei nog een tweede en derde mail ontvangen waarin meer praktische informatie wordt verstrekt over de nieuwe aangifteregeling van de bewakingscamera’s.

Vriendelijke groeten,

Willem Debeuckelaere
Voorzitter
Contacteer de Privacycommissie        more
       
       
       
Website:        http://www.privacycommission.be
Contact:        CBPL | Drukpersstraat 35 | B-1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00 | commission@privacycommission.be
De nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd op 31 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad!
De wetgeving betreffende camerabewaking is helemaal gewijzigd, wenst u hier meer over te weten consulteer onderstaande links.


Hier vind je de instructies om je nieuwe thematische
(verplichte)aangifte van je camerasysteem te doen.


 


Wenst u beveiligingsadvies of een vrijblijvende offerte ?
Wij komen graag bij u langs en dezelfde dag nog maken wij uw offerte.

014 / 70.59.24